Bộ Nội Vụ: Đề nghị Bộ GD&ĐT đánh giá thực trạng tiêu chuẩn đội ngũ GS,PGS hiện nay

Thứ hai - 03/04/2017 05:12

Góp ý về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Bộ Nội Vụ đề nghị Bộ GD&ĐT cần có đánh giá thực trạng và yêu cầu thực tiễn đối với chất lượng của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bộ Nội Vụ: Đề nghị Bộ GD&ĐT đánh giá thực trạng tiêu chuẩn đội ngũ GS,PGS hiện nay
Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu theo hướng nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn phó giáo sư so với hiện nay. Trên cơ sở tiêu chuẩn của phó giáo sư để quy định tiêu chuẩn của giáo sư cho phù hợp.

Bộ Nội Vụ cho rằng, hiện nay, quy định về tiêu chuẩn; thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS,PGS và các quy định về Hội đồng Giáo sư được thực hiện nhiều văn bản khác nhau.

Vì vậy, Bộ Nội vụ thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để thay thế và hủy bỏ các văn bản quy định về vấn đề này từ trước đến nay để phù hợp với Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, để có đủ căn cứ góp ý, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD&ĐT có báo cáo đánh giá thực trạng vấn đề này, trong đó đánh giá chi tiết những kết quả tích cực đạt được cần kế thừa, những hạn chế, vướng mắc cần phải khắc phục để sửa đổi, bổ sung.

Ngoài báo cáo đánh giá thực trạng, cần có báo cáo đánh giá tác động của văn bản mới, đặc biệt là quy định về tiêu chuẩn của giáo sư, phó giáo sư và thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn đối với chất lượng của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, Bộ Nội Vụ cũng đề nghị quy định cụ thể đối với giáo sư, phó giáo sư, không nên quy định chung "đã có trên 10 năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên" cho phù hợp với yêu cầu khác nhau giữa giáo sư và phó giáo sư.

Về tiêu chuẩn cụ thể của chức danh phó giáo sư, Bộ Nội Vụ cho rằng, do chức danh phó giáo sư được xếp hạng I, hạng cao nhất theo phân hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức nói chung và của giảng viên đại học nói riêng, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD&ĐT cần quy định tiêu chuẩn cụ thể của phó giáo sư bảo đảm tương ứng với tiêu chuẩn của chuyên viên cao cấp (ngạch công chức đang áp dụng đối với chức danh Thứ trưởng và lãnh đạo chủ chốt của cấp tỉnh) và tiêu chuẩn của viên chức hạng I các ngành khác (y tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật...).

Đồng thời, thực tế từ khi bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh phó giáo sư theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGD DT - BNV ngày 6/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định bổ nhiệm đối với hơn 2.500 phó giáo sư, trong đó có nhiều trường hợp đang xếp lương bậc 4 của chức danh giảng viên (tương đương bậc 4 ngạch chuyên viên có thời gian công tác kể cả thời gian tập sự, thử việc chỉ khoảng từ 7 năm đến dưới 10 năm) lên chức danh giảng viên hạng I (tương đương chuyên viên cao cấp), mặc dù có tính "đột phá" khuyến khích người trẻ tuổi có tài năng nhưng cũng có những tâm tư và chưa thực sự đồng thuận trong đội ngũ công chức, viên chức.

Từ yêu cầu và thực tế nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu theo hướng nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn phó giáo sư so với hiện nay. Trên cơ sở tiêu chuẩn của phó giáo sư để quy định tiêu chuẩn của giáo sư cho phù hợp.

"Sẽ có ý kiến cụ thể khi Bộ GD&ĐT có báo cáo đánh giá thực trạng và báo cáo đánh giá tác động về vấn đề này" - Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Miễn nhiệm chức danh GS,PGS với người chuyển sang công tác khác

Về Hội đồng Giáo sư, Bộ Nội Vụ đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định rõ một số cơ cấu cứng của thành viên Hội đồng giáo sư.

Ngoài ra, về đối tượng miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung trường hợp được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học này khi chuyển sang làm công tác giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học khác nhưng cơ sở giáo dục đại học chuyển đến không có nhu cầu của chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức không thực hiện công tác giảng dạy hoặc doanh nghiệp.

Về trình tự, thủ tục miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư trong dự thảo, Bộ Nội Vụ đề nghị Bộ GD&ĐT quy định rõ về thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng).

Đồng thời, nghiên cứu và bổ sung nội dung quy định đối với trường hợp miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thì hủy bỏ quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

50/2017/QĐ-TTg

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Lượt xem:0 | lượt tải:0

15/2017/QH14

LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Lượt xem:0 | lượt tải:0

QTCHCT

Quy trinh mua chào hàng cạnh tranh dưới 200 triệu

Lượt xem:5488 | lượt tải:0

42/2017/NĐ-CP

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lượt xem:309 | lượt tải:147

13/CT-TTg

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Lượt xem:315 | lượt tải:0

01/KHTC-ĐHNT

Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lượt xem:1683 | lượt tải:0

1257/BGDĐT-KHTC

Hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

Lượt xem:297 | lượt tải:0

957/QĐ-BGDĐT

GIAO NHIỆM VỤ CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Lượt xem:189 | lượt tải:0

1022/QĐ-BCT

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOACH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

Lượt xem:243 | lượt tải:0

09/2017/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Lượt xem:226 | lượt tải:105
Tin mới nhận
Tin tài chính
Trang liên kết
bo gd va dt

bo ke hoach va dau tu 1

bo tai chinh

bo kh va cn
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy trang web của phòng Kế hoạch - Tài chính như thế nào?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay324
  • Tháng hiện tại7,612
  • Tổng lượt truy cập173,622
Bộ phận: Tiếp nhận thông tin
Điện thoại (058)3831150
Fax 0583.831150
Email thangn@ntu.edu.vn
yahoo ngothangdhnt
skype ngothangdhnt
viber Ngô Thắng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây